Calcium put onze botten uit

Calcium put onze botten uit

Thijs Klompmaker is een doodgewone kelner in een Amsterdams restaurant en dus van oorsprong geen medicus. Omdat hij in zijn jeugdjaren erg last had van acne, ging hij experimenten met verschillende dieten. Na verloop van tijd vond hij het perfecte voedingspatroon en was hij van zijn acne af. Zijn zelf ontwikkelde dieet voldeed daarnaast aan alle regels voor goede en gebalanceerde voeding, op 1 stof na: calcium. Destijds dacht hij nog dat hij calciumtabletten moest innemen om zijn botten sterk te houden. Jarenlang is hij – grotendeels uit fascinatie – de wetenschappelijke literatuur met betrekking tot calcium ingedoken, en kwam daarin veel tegenstrijdigheden tegen. Zo viel het hem op dat juist in landen waar mensen gemiddeld een hoge calciuminname hebben, tevens de landen zijn waar veel osteoporose voorkomt. Na lange bestudering van talloze artikelen kwam hij met een opvallende hypothese:

Een hoge botdichtheid is op de lange duur funest

Met deze hypothese schudde hij eigenhandig de medische wereld op. De theoretische gedachtengang is ongeveer analoog aan de theorie dat een energiearm dieet de levensduur verlengt, en dat jarenlang hard rijden in een auto de levensduur van die auto verkort. De samenvatting van zijn artikel dat werd gepubliceerd in Medical Hypothesis [1] luidt als volgt:

"Een energie arm dieet verlengt de levensduur. Een calcium arm dieet zou er voor kunnen zorgen dat onze botten langer gezond blijven.

Bij ziekelijke botontkalking (osteoporose), is de botdichtheid (BMD; 'Bone Mineral Density') duidelijk afgenomen, als gevolg van een gebrek aan activiteit bij de in botvorming gespecialiseerde botcellen (osteoblasten). Van oudsher is de preventie van osteoporose gericht op het maximaliseren van de BMD, maar de invloed van het levenslang handhaven van een hoge BMD op de gezondheid van onze botten op oudere leeftijd, is nog nooit onderzocht geworden.

Opvallend genoeg komen botbreuken bij ouderen veel vaker voor in landen waar de gemiddelde BMD hoger is, dan in landen waar de BMD lager is. Onderzoeken tonen aan dat dit niet gebaseerd is op genetische verschillen.

Daarnaast kunnen bij primaire hyperparathyroidisme, aan de vooravond van osteoporose, BMD gehaltes duidelijk verhoogt zijn. BMD is derhalve misschien niet representatief voor de gezondheid van de botten, maar slechts voor de sterkte van de botten op dat moment. En misschien is het handhaven van een hoge BMD wel funest voor de gezondheid van onze botten op de langere termijn.

Omdat osteoporose in het bijzonder voorkomt bij ouderen, en omdat er bij osteoporose een tekort is aan osteoblasten, heeft osteoporose misschien wel te maken met de veroudering van deze osteoblasten.

Normalerwijze reageren osteoblasten op de instroom van calcium met het bouwen van een vezelachtig web (matrix) waarop dit calcium neer kan slaan. Tijdens het vervaardigen van deze matrix, sterft ongeveer 50 tot 70% van de osteoblasten die hierbij betrokken zijn. Hoe meer calcium er binnen komt, des te groter de activiteit van deze osteoblasten, en des te meer osteoblasten er sterven. Dit hogere sterftecijfer leidt tot een afname van de leeftijdsgebonden capaciteit tot replicatie van de osteoblasten (ARORC; 'Age Related Osteoblast Replicative Capacity')."

In vergelijking tot gezond botweefsel, is er bij osteoporotisch botweefsel sprake van een grotere afname van deze ARORC. Als gevolg van het uiteindelijk resulterende gebrek aan activiteit van de osteoblasten kunnen microbreuken in het botweefsel niet gerepareerd worden. Het constant handhaven van een hoge BMD gaat samen met een constant hoog niveau van hervorming van botweefsel, wat plaatselijk leidt tot uitputting van de ARORC, uiteindelijk er toe leidend dat scheurtjes in het botweefsel niet meer gerepareerd kunnen worden.

Lees meer op de website van Thijs Klompmaker

Een kanttekening: de theorie van Klompmaker bestaat nog slechts een ongetoetste hypothese. Vanuit epidemiologische onderzoeken zijn geen causale verbanden aan te tonen, daarvoor is experimenteel vervolgonderzoek is nodig. Maar uit reacties vanuit het veld komen inmiddels enthousiaste reacties. Wordt vervolgd dus.

Geen zorgen over Nederlands leidingwater

Overigens hoeven we ons in Nederland over teveel inname van calcium door het drinken van leidingwater niet echt druk te maken. De gemiddelde Nederlander drinkt ongeveer 1 liter water per dag (water, koffie, thee). 1 liter water met een hardheid van 1 dH bevat slechts 10 mg calcium. De gemiddelde waterhardheid van het Nederlandse leidingwater is 8 dH [3], dus gemiddeld krijgen we in ons land maximaal 80 mg calcium binnen. Dat is in dit rekenvoorbeeld slechts 8% van de aanbevolen hoeveel van 1000 mg per dag. Volgens het RIVM [2] draagt leidingwater zelfs voor slechts 5% bij aan onze dagelijkse inname van calcium.

Mocht de theorie van Klompmaker de komende jaren ondersteuning krijgen van experimenteel onderzoek, zullen de normen voor calciuminname echter naar beneden bijgesteld moeten worden en kan het ontkalken van drinkwater, naast een calciumarm dieet, een wezenlijke bijdrage gaan leveren aan de volksgezondheid.

[1] Medical Hypotheses 2005; 65(3): p552-558.

[2] Van Rossum, C.T.M., Heidi P. Fransen, Janneke Verkaik-Kloosterman, Elly J.M. Buurma-Rethans, Marga C. Ock, 2011. Dutch National Food Consumption Survey 2007-2010 (No. 350050006/2011). 2010| Part 8-B Sources (NEVO-codes) of minerals | Version 2| 25/2255. RIVM National Institute for Public Health and the Environment.

[3] Berekend op basis van de bij ons bekende waterhardheden.

Lees meer over 'Calcium put botten uit' op de website van Aquacombi.

Wij scoren een 4.9 uit 5 op een
totaal van 747 reviews.
En daar zijn we trots op! Via Google Reviews