i

Wat zegt de test van de consumentenbond over waterontharders?

De laatste keer dat de consumentenbond aandacht besteedde aan de waterontharder was in een artikel van 2004. Zeer terecht wordt daarin... Lees hier verder

Update. Dit artikel werd geactualiseerd naar aanleiding van een publicatie in de consumentengids van oktober 2017.

Artikel 2004

De 1-na-laatste keer dat de consumentenbond aandacht besteedde aan de waterontharder was in een artikel van 2004 [1]. Zeer terecht wordt daarin gerapporteerd dat waterontharders op basis van ionenwisseling zeer effectief zijn.

Toch lazen we ook een aantal feitelijke onjuistheden in de argumentatie waarom de aanschaf van een waterontharder nodig zou zijn. Of - en waarom - een consumentenbond zich zou moeten bemoeien met het wezenlijke nut van zaken daargelaten, willen we hierna een aantal stellingen behandelen die we helaas niet exclusief bij de consumentenbond voorbij hebben zien komen. De stellingen lijken namelijk direct en zonder nuance gedestilleerd uit de voorlichting van de waterbedrijven. En over deze voorlichting oordeelde de reclame code commissie al in 2014 weinig vleiend.

Verderop in dit artikel vindt u een reactie op het artikel uit oktober 2017 in de  in de vorm van een brief naar aan de hoofdredacteur van de consumentengids.

De stellingen

 

  • Bijna nergens in Nederland komt nog hard water voor

Wanneer hard water niet meer voorkomt in Nederland dan heeft iedereen dus automatisch zacht water. Uw water is eigenlijk gewoon zacht. Dat u het weet. Maar wat betekent dit dan? Hoe hard is zacht water?

De beleving is in ieder geval veel persoonlijker dan de stelling doet vermoeden. Want wie de ervaringen leest van mensen met volledig zacht water zal zich maar moeilijk tevreden kunnen stellen met de gedachte dat zacht water echt al zacht is vóór deze mensen zich een AquaCell aanschaften. Er moet dus een verschil zijn tussen zacht en zacht water. Waarom leggen de waterbedrijven en de consumentenbond dit niet beter uit?

Water heeft naast een waterhardheid ook een potentie voor de vorming en afzet van kalkaanslag. Dit zien we in de hardheidsschaal niet terug. Simpel gezegd is het ene zachte water het andere niet. Water van ‘slechts’ een paar graden (dH) hard kan hele lelijke kalk vlekken achterlaten in een hele mooie douche. Een papieren norm verandert de harde realiteit niet.

Wat is uw beleving van het water uit uw kraan? Bent u het eens met de stelling dat er nergens meer hard water voorkomt? En wat is dan precies hard water denkt u?

 

  • Zacht (kalkvrij) water is slecht voor metalen zoals koperen leidingen

De reclame code commissie oordeelde in 2014 zoals eerder gezegd over de voorlichting van een van de waterbedrijven over dit onderwerp. Evides. Uit het vonnis citeren we als het gaat over een campagne van evides in de provinciale Zeeuwse Courant waarin werd gezegd:


“Onder bepaalde omstandigheden kan te ver onthard water (…) leidingen en apparaten binnenshuis aantasten”.

De Commissie begrijpt dat dit naar corrosie verwijst. Gebleken is dat er verschillende methoden bestaan om (thuis) water te ontharden …  Gelet hierop acht de Commissie de bestreden mededeling in de advertentie te ongenuanceerd, nu deze bij de gemiddelde consument de onjuiste indruk kan wekken dat bij elke waterontharder onder omstandigheden aantasting van de leidingen door corrosie te verwachten valt.


A priori is de stelling al praktisch onjuist door de formulering. Zacht water is zacht water niet. Weet u nog? In 2012 heeft TNO onderzoek [2] gedaan naar de invloed van kalkvrij water uit een AquaCell op koperen waterleidingen, onder andere na publicatie van de consumentenbond in 2004 een hardnekkig misverstand. Een misverstand om voor eens en altijd uit de wereld te werken met een onderzoeksopzet waarbij de gewichtsafname van koperen buizen minutieus gemeten kon worden.

Kalkvrij water zou corrosief zijn en koperen leidingen konden beschadigd zouden raken waardoor deze na metingen feitelijk lichter moeten zijn dan de referentiebuizen. Niets bleek minder waar. De resultaten leidden tot een geheel andere conclusie: kalkvrij water uit een goed werkende AquaCell is juist beter voor koperen leidingen.

NOOT: Zacht water uit een kationwisselaar zoals AquaCell is juist beter voor koperen leidingen. De techniek van de methode van ontharding is veilig voor de gezondheid en stabiel voor wat betreft (metaal)oplossende eigenschappen van het water.

 

  • De kalkdeeltjes in water zouden belangrijk zijn voor de botopbouw

Column

“En dan het Zeeuwse leidingwater. Kan dat ons van mineralen voorzien, zoals waterproducent Evides suggereerde? Helaas niet. Gemiddeld drinken we een liter leidingwater per dag, als zodanig of in koffie en thee. Dat levert bij elkaar 7% van onze dagelijkse calcium, 3% van de magnesium en 0,2% van ons ijzer. Leidingwater bevat dus geen mineralen in hoeveelheden die van belang zijn en het verwijderen van die laatste restjes mineralen door ontharding levert geen gevaar voor de gezondheid. Daar heeft waterproducent Evides zich op verkeken, en mede daarom wees de Reclame Code Commissie de klacht van de ontharderfabrikant toe.

Wie iets positiefs over leidingwater wil zeggen kan beter vertellen dat er geen suiker, alcohol of verzadigd vet in zit. Die hebben meer invloed op onze gezondheid dan calcium of ijzer. “Water bevat niks en juist dáárom is het gezond.” Dat lijkt me een mooie slogan voor een nieuwe advertentie.”

NOOT: Het betreft Nevo code 1885, ‘Water average’; gemiddelde consumptie daarvan is 476 gram per dag. Daar komt het leidingwater in 289 g thee (Nevo 645) en 367 g koffie (Nevo 644) bij.

Bron: http://www.mkatan.nl/columns-en-kranten/nrc-columns/515-verarmd-voedsel.html

WHO

Zowel de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization) als de Europese Gemeenschap leggen geen minimum of maximum hardheid voor het water op. Ze stellen wel dat het geschikt is voor consumptie. Voor de noodzakelijke mineralen zoals calcium, magnesium en ijzer zijn we aangewezen op onze voeding maar deze verkrijgen wij ruim voldoende uit onder andere zuivelproducten zoals kaas, yoghurt, melk en boter, vis, volkoren brood en groenten en fruit. Water speelt een hele andere rol.

 

  • Aanwezigheid van bacteriën

Internationale deskundigen zijn van oordeel dat waterontharders totaal geen gevaar inhouden voor de menselijke gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization) acht zacht drinkwater uit een ionenwisselaar geschikt voor menselijke consumptie waarmee het in feite dus helemaal niet ongezond is.

Maar kan het proces van ontharding bacteriën opleveren en dan van de soort die je niet wilt? Namelijk pathogene; schadelijke varianten. Onderzoek bewijst dat er geen schadelijke bacterie groei plaatsvindt in een moderne ionenwisselaar. De case-study in Amsterdam bevestigt dit: de AquaCell waterontharder zorgt niet voor schadelijke bacteriegroei maar lijkt eerder desinfecterend te werken.

Brief naar aanleiding artikel 2017

Misschien heeft u het artikel gelezen in de consumentengids van oktober 2017 en anders raden we u het beslist aan. Gelet op de stellingen hierboven en een groeiend aantal vragen over de onderwerpen konden we de verleiding niet weerstaan om een een brief te schrijven aan de hoofdredacteur van de consumentengids.

 

Geachte heer Friederichs,


Wat een raar artikel schreef Brigitte van der Bent in de Consumentengids van oktober! Heel anders dan we normaal van de Consumentengids gewend zijn. In flagrante tegenstelling tot de kop "Zacht water, harde feiten" zijn deze feiten helemaal niet hard. Het artikel staat vol vage en suggestieve woorden en zinnen: "amper", "minder", "zelden", "meeste", "overmatig", "iets meer", "zou kunnen", "dus niet te veel". Woorden die ik niet terugvind in vergelijkbare artikelen, bijvoorbeeld "14 Veelgestelde vragen" over de slimme meter in het nummer van juli/augustus.

Waar in die andere artikelen merknamen worden genoemd, percentages, aantallen, kortom feiten, doet dit artikel dat juist niet. De onderbouwing is boterzacht. Er wordt verwezen naar "deskundigen" die niet nader worden genoemd en wanneer dan wel een feit wordt genoemd, haalt dat de hele argumentatie onderuit zonder dat Van der Bent het in de gaten lijkt te hebben: "In regio's waar het water van nature zachter is, hoeft het water niet harder te worden gemaakt".

Maar het meest vreemde in dit verhaal is toch wel de kernvraag die gesteld wordt: Is waterontharden nodig? Sinds wanneer vraagt de Consumentenbond zich af of een product "nodig" is? Hoe informatief zou dat zijn? De elektrische fiets is zelden nodig. Tips om zonder elektriciteit te fietsen: pomp je banden harder op, dan ga je veel sneller. Dr. Clavan, hoogleraar: Ik raad elektrisch fietsen niet aan want je neemt een risico. Bijvoorbeeld op ernstiger ongelukken.

Naar de letter schrijft Van der Bent niks verkeerd maar tussen de regels door is het verhaal buitengewoon suggestief: "Verkopers van waterontharders zijn oplichters". Dat de Consumentenbond waarschuwt voor oplichters is een uitstekende zaak maar tot nu toe heeft ze dat altijd gedaan door man en paard te noemen: merknamen, productnamen, wie, wat, waar en wanneer. Niets van dit alles doet Van der Bent, haar verhaal is onzorgvuldig en bevooroordeeld. In strijd met wat in de Consumentengids sinds jaar en dag gebruikelijk is en in strijd met de journalistieke ethiek heeft Van der Bent geen wederhoor gepleegd bij fabrikanten, verkopers of bedrogen en opgelichte consumenten.

Zou Brigitte van der Bent wel eigen journalistiek onderzoek hebben gedaan en niet klakkeloos een verhaal van de persvoorlichters van drinkwaterbedrijven hebben overgenomen, dan zou ze ontdekt hebben dat de ene waterontharder de andere niet is. Ja, okay, ze vermeldt wel dat magneetontharders alleen in theorie werken maar niet dat er belangrijke verschillen zijn tussen waterontharders op basis van omgekeerde osmose en die waterontharder op basis van ionenwisseling.

Veel van de nadelen die genoemd worden, gelden alleen voor de apparaten met omgekeerde osmose. In 2014 is dat uitgebreid onderwerp van discussie geweest bij de Reclame Code Commissie naar aanleiding van een klacht over een advertentie van drinkwaterbedrijf Evides door mij. De uitkomst was dat Evides veroordeeld werd omdat ze dit belangrijke onderscheid niet maakte.

Niet alleen als verkoper van de AquaCell, een waterontharder op basis van ionenwisseling, maar ook als trouwe lezer van de door mij tot gisteren zeer gewaardeerde Consumentengids zou ik het erg op prijs stellen wanneer de Consumentengids nu snel met een serieus en eerlijk artikel over waterontharders komt en de verschillende apparaten en beweringen van producenten en verkopers met elkaar vergelijkt zoals ze dat tot nu toe met andere producten steeds wel doet. Het is mij een raadsel hoe nu ineens dit artikel tot stand gekomen is!


In afwachting van uw antwoord, hoogachtend,


Gerrit Dijkstra


U leest het. Wij konden nog wel een paar vraagtekens plaatsen bij het artikel in de consumentengids. Maar wat vindt u ervan? Dit horen graag. Laat het ons weten.

 

[1] "De (on)zin van water". Consumentengids 2004 over waterontharders.

[2] Eindrapport TNO: waterontharder is beter voor koperen leidingen

[3] Van Rossum, C.T.M., Heidi P. Fransen, Janneke Verkaik-Kloosterman, Elly J.M. Buurma-Rethans, Marga C. Ocké, 2011. Dutch National Food Consumption Survey 2007-2010 (No. 350050006/2011). 2010| Part 8-B Sources (NEVO-codes) of minerals | Version 2| 25/2255. RIVM National Institute for Public Health and the Environment.

De combinatie postcode / huisnummer is niet gevonden.

{{{ testimonial.title | limit 60 }}}

{{{ testimonial.name }}}
{{{ testimonial.region_text }}}

LEES MEER
De combinatie postcode / huisnummer is niet gevonden.

{{{ video.title | limit 60 }}}

{{{ video.name }}}
{{{ video.region_text }}}

LEES MEER
De combinatie postcode / huisnummer is niet gevonden.

{{{ review.name }}}

{{{ review.content.place }}}

{{{ review.content.score }}}

{{{ review.content.positive }}}

{{{ review.content.negative }}}

Aanbeveling: {{ review.content.recommend }}

{{{ installation.title }}}

{{{ installation.zipcode ? installation.zipcode.zipcode : installation.name }}}

De combinatie postcode / huisnummer is niet gevonden.

De minimale waterhardheid van het kraanwater in {{ testimonials.region.name }} ({{ testimonials.region.name_alt }}) ligt in de buurt van de {{ testimonials.region.hardness }} dH dit geldt als {{ testimonials.region.hardness | hardnessAdjective }} water.

Zoek gericht op uw eigen postcode

Uw locatie: {{ testimonials.region.name }}