Waterhardheid Sittard

De waterhardheid in de gemeente Sittard-Geleen
bedraagt 10,7 dH.*

De waterhardheid in de gemeente Sittard-Geleen bedraagt 10,7 dH.

Uw water is behoorlijk hard.

Wat betekent behoorlijk hard water?

De betekenis van een bepaalde waterhardheid is erg persoonlijk. Iemand kan zo een hardheid van 6 dH "heel gewoon" vinden en het poetsen van de badkamer voor lief nemen. Water van deze hardheid is in ieder geval niet gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid. Maar het is ook een fabeltje dat 6 dH zacht water is. Het veroorzaakt immers kalkaanslag.

Iedereen ervaart volledig zacht water als comfortabel en lekker. En het is een feit dat met dit ontharde water kalkaanslag tot het verleden behoort. Maar waar precies de scherpe grens ligt tussen zacht, hard en heel hard; dat is een tamelijk subjectieve beoordeling. Vast staat dat kalkaanslag zich begint te vormen vanaf 2,7 dH.

Je kunt de mineralen in water meten en die uitdrukken in een bepaalde maat. Bijvoorbeeld de genoemde 6 dH*. Dat is een objectieve en wetenschappelijk gefundeerde vaststelling. Er bestaan lijsten met zulke getallen voor alle Nederlandse plaatsen. Over het geheel genomen zijn die correct, maar soms kan een waarde door de actualiteit zijn achterhaald.

Er is geen onafhankelijk instituut in Nederland dat de waterhardheid meet. We zijn aangewezen op de opgaven van de waterleidingmaatschappijen. Het kan gebeuren dat een waarde voor een bepaalde plaats verbeterd is, zonder dat de informatie daarover duidelijk is doorgekomen. Dat voorbehoud moeten we maken. Overigens komt het ook voor dat waarden verslechteren zonder dat een maatschappij dat meldt.

* 1 dH betekent dat er 17,8 gram kalkdeeltjes aanwezig zijn in elke 1000 liter water.
Rekensom voor 6 dH, bij een gemiddeld jaarverbruik van 150 m3:
(17,8 x 6 =) 106,8 gram kalk x 150 m3 water:

Ruim 16 kilo kalk per jaar...

Kijk hier voor:

Terugbrengen hardheid waterGevolgen hard leidingwater

75.000-ste AquaCell!

75.000-ste AquaCell!

Verslag van de plaatsing van de 75.000-ste AquaCell waterontharder bij de familie Rabel in Zwolle, Overijssel....Wie wordt #150.000?

Van der Kolk - Woubrugge

Van der Kolk - Woubrugge

Mevrouw van der Kolk uit Woubrugge vertelt over haar ervaringen met de AquaCell waterontharder. Het gebruik van waspoeder is drastisch verminderd. Alles voelt letterlijk zachter en...

Controleer uw waterhardheid op deze kaart

Hoe hard is uw water?

Praktisch overal in Nederland komt hard water uit de kraan. Het gevolg: gevlekte kranen, slijtage, een droge huid en wasgoed dat krakend opdroogt.
Hoe hard is uw water?

Blok - Gevolgen hardheid water

Gevolgen hardheid water

Hard water droogt de huid uit en bemoeilijkt de werking van apparaten zoals de cv-ketel. Douchewanden slaan wit uit en kranen en Quookers protesteren steeds stroever en al sputterend tegen het harde water... 

Meer weten?
Blok - Informatie aanvragen

Informatie aanvragen

Op deze website proberen we u zo volledig mogelijk te informeren. Prijs en installatie- mogelijkheden stemmen we af op uw specifieke situatie. Hier kunt u deze informatie aanvragen.

Meer weten?
Blok - Oplossing voor hard water

Oplossing voor hard water

De AquaCell waterontharder verwijdert kalkvormende deeltjes uit water. Mechanisch, en dus zonder stroom. 

De volumesturing past zich aan uw waterverbruik. 
Twee cilinders zorgen continu voor zacht water, en een doorstroom van 3600 liter per uur...

Meer weten?
Gerrit Dijkstra - Aquacombi

Over ons

In 1993 levert Gerrit zijn eerste ontharders aan de horeca. Sindsdien heeft hij een motto:

“Ondubbelzinnige service en garantie
maken de kwaliteit van een product
pas compleet.
U kunt altijd op ons rekenen!”

Lees verder

Informatie aanvragen?

Het installeren van een waterontharder in uw huis zorgt voor vragen over de installatie, besparingen danwel kosten.

 

 

   Page: /