1. Home
 2. Artikelen
 3. Zacht (onthard) water is niet corrosief

Zacht (onthard) water is niet corrosief

Zacht (onthard) water is niet corrosief

Kopercorrosie is een sluipend gevaar voor waterleidingen, als het kwaad eenmaal geschiedt ontstaat er vaak een grote kostenpost. Er zijn echter nog steeds veel misverstanden over de corrosiviteit van zacht (onthard) water. Nog steeds gaan er geruchten dat zacht water per definitie corrosiever is voor bijvoorbeeld koperen leidingen dan hard (kalkrijk) water. Bezijden de waarheid, zo zetten wij hieronder uiteen.

Ons leidingwater is basisch (pH-waarden liggen dan boven de 7) en bevat vaak kalk (calcium en magnesium). Water dat wordt onthard door het procedé van ionenwisseling behoudt zijn initiële zuurtegraad doordat de onttrokken calcium-en magnesiumdeeltjes worden ingewisseld voor natriumdeeltjes. De chemische balans wordt niet verstoord, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld gedemineraliseerd water. Gedemineraliseerd (gefilterd) water is net zoals natuurlijk zacht water zuur doordat de chemische balans na het onttrekken van de kalkdeeltjes niet wordt hersteld door natriumdeeltjes terug te geven aan het water.

Ten onrechte worden natuurlijk zacht water, gedemineraliseerd water en onthard water (door middel van ionenwisseling) nog steeds op één hoop gegooid. Inmiddels is de wetenschap gelukkig een stuk verder.

Aqua Belgica

In een position paper over kopercorrosie maakt de Belgische federatie voor waterbehandeling een duidelijk onderscheid tussen natuurlijk zacht water en zacht water dat is onthard door middel van ionenwisseling. Natuurlijk zacht water heeft van zichzelf vaak een lage pH-waarde en is dus zuurder dan ons leidingwater. Op basis van bestudering van internationale onderzoeken ([1] t/m [12]) naar het verband tussen onthard water en corrosiviteit concludeert Aqua Belgica:

 • Aggresiviteit van water is niet hetzelfde als corrosiviteit.
 • De stellingen die betrekking hebben op natuurlijk zacht water mogen niet toegepast worden op onthard water.
 • De natuurlijke passivering van het koper, die het metaal beschermt tegen corrosie, wordt niet beïnvloedt door de aanwezigheid danwel afwezigheid van calcium-, magnesium- en natriumionen.
 • Onthard water heeft op zich geen hoger metaaloplossend vermogen dan hard water, ten opzichte van koper.

TNO

In 2012 maakte TNO op verzoek van specialist in waterbehandeling Aquacombi een proefopstelling om te kijken naar corrosiviteit van zacht water uit de AquaCell waterontharder. Gedurende 12 maanden werd gekeken naar de waterkwaliteit voor en na de AquaCell waterontharder. Voorts werd eventuele gewichtsafname van de koperen buizen (wat zou duiden op corrosiviteit) gemeten. De eindconclusie uit het rapport luidt letterlijk:

"Uit het experimentele onderzoek naar de invloed van de AquaCell waterontharder op de corrosiesnelheid van koperen buis kan het volgende worden geconcludeerd: De corrosiesnelheid van koperen drinkwaterleidingen die gemonteerd zijn na een optimaal werkende AquaCell waterontharder is lager dan die in koperen drinkwaterleidingen zonder AquaCell waterontharder."

 

Conclusie: Zacht (onthard) water is niet corrosief

 

Referenties:

 1. “Influences of Water Treatment Process on Iron and Copper Release in Distribution System”, door Baoyou Shi, Weizhong Xiao and James S. Taylor
 2. “Influence of Decarbonisation and Phosphate Dosage on Copper Corrosion in Drinking Water Systems”, door Jürgen Dartmann, Thore Alex, Thorsten Dorsch, Esther Schavalje en Klaus Johannsen
 3. “Copper corrosion control in the Netherlands”, door P.G.G. Slaats, H. Brinken en T.J.J. van den Hoven
 4. “Effects of Temperature, Water Hardness, and Recirculation on Copper Corrosion”, door Brian R. Weiss en Dr. Delvin DeBoer
 5. “Étude Électrochimique du Couplage Galvanique Cuivre/Brasures”, door H. Idrissi, S. Audisio, J.-P. Millet en A. Irhzo
 6. “Why Naturally Soft and Softened Water are not the same”, door Joseph F. Harrison
 7. “Effect of Source Water Blending on Copper Release in Pipe Distribution System: Thermodynamic and Empirical Models”, door Weizhong Xiao
 8. “Effects of blending on total copper release in distribution systems”, door Weizhong Xiao, Seungkwan Hong, Zhijian Tang and James S. Taylor
 9. “How to reduce copper concentration in sewage sludge and drinking water”, door B. Herbst
 10. “Ion exchange softening: effects on metal concentrations”, door Thomas J. Sorg, Michael R. Schock en Darren A. Lytle
 11. “Bepalen van het verschil in corrosiviteit tussen hard en onthard water (t.a.v. koper en verzinkt staal)”, door Metalogic
 12. “Insitu corrosieonderzoek m.b.t. het effect van hard en onthard water op huishoudelijke drinkwatersystemen, bestaande uit koper en gegalvaniseerd staal”, door Metalogic (Cis Verdonckt en Carlo Nijs)

AquaCell is een product van Aquacombi