1. Home
  2. Over ons
  3. Wat zijn de algemene voorwaarden van AquaCell?

Wat zijn de algemene voorwaarden van AquaCell?

Algemene voorwaarden

In de wet staat dat een product deugdelijk moet zijn. Voor deze deugdelijkheid gelden al regels. Onze garanties doen daar niets aan af. Alleen al door zelfs vijf jaar garantie te verlenen op voorrijkosten, onderdelen en werkloon. Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van een goed werkende AquaCell. Een AquaCell die moet doen wat ervan verwacht wordt: zacht water leveren. Is dit niet het geval, dan zorgen wij voor herstel of vervanging. Voldoet er iets niet aan uw verwachtingen? Bijvoorbeeld een onderdeel dat stuk gegaan is, of een lekkende koppeling? Richt u zich dan liefst binnen een werkweek na constatering tot ons op de manier die u prettig vindt. Wanneer uw klacht gegrond is dan gaan wij natuurlijk meteen en kosteloos over tot herstel of vervanging indien nodig. Wanneer het een fout van u betreft lossen we het eveneens netjes voor u op maar kunnen we daarvoor een vergoeding vragen.

Wij hanteren als nuchter Fries familiebedrijf dus geen al te moeilijke algemene voorwaarden. Waarom zouden we?

AquaCell is een product van Aquacombi