1. Home
  2. Over ons
  3. Welke aansprakelijkheidsverklaring hanteert AquaCell voor de website?

Welke aansprakelijkheidsverklaring hanteert AquaCell voor de website?

Disclaimer aansprakelijkheid

In deze aansprakelijkheidsverklaring bedoelen we met:

  • de webpagina: iedere webpagina op www.aquacell-waterontharder.nl;
  • Aquacombi. Dat zijn wij. De bevoegde uitgevers van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken;
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze aansprakelijkheidsverklaring.

Aquacombi spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Aquacombi verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg van de deugdelijkheid of de geschiktheid voor een bepaald doel.

Aquacombi is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Aquacombi mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. We zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

AquaCell is een product van Aquacombi