i

Privacyverklaring & Bescherming van gegevens

Privacy

Aquacombi is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het College Bescherming Persoonsgegevens is gevestigd in Den Haag.

Verwerken van persoonsgegevens

Bij bezoek aan deze website kan om uw persoonsgegevens gevraagd worden. Bijvoorbeeld bij het invullen van een aanvraagformulier voor een product of dienst. Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw aanvra(a)g(en) en zullen dan ook nooit en te nimmer aan derden worden verstrekt.

Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan verzoeken wij u dat aan ons kenbaar te maken door onderstaand formulier in te vullen en of op een andere manier contact met ons op te nemen.Uw gegevens zullen dan permanent en direct verwijderd worden.

De combinatie postcode / huisnummer is niet gevonden.

{{{ testimonial.title | limit 60 }}}

{{{ testimonial.name }}}
{{{ testimonial.region_text }}}

LEES MEER
De combinatie postcode / huisnummer is niet gevonden.

{{{ video.title | limit 60 }}}

{{{ video.name }}}
{{{ video.region_text }}}

LEES MEER
De combinatie postcode / huisnummer is niet gevonden.

{{{ review.name }}}

{{{ review.content.place }}}

{{{ review.content.score }}}

{{{ review.content.positive }}}

{{{ review.content.negative }}}

Aanbeveling: {{ review.content.recommend }}

{{{ installation.title }}}

{{{ installation.zipcode ? installation.zipcode.zipcode : installation.name }}}

De combinatie postcode / huisnummer is niet gevonden.

De minimale waterhardheid van het kraanwater in {{ testimonials.region.name }} ({{ testimonials.region.name_alt }}) ligt in de buurt van de {{ testimonials.region.hardness }} dH dit geldt als {{ testimonials.region.hardness | hardnessAdjective }} water.

Zoek gericht op uw eigen postcode

Uw locatie: {{ testimonials.region.name }}