1. Home
  2. Uploads

Wat is de waterhardheid bij Vitens Spannenburg

Om te weten wat de waterhardheid bij Vitens Spannenburg is geven wij u op deze pagina inzicht in de meetgegevens, waaronder de waterhardheid, van deze locatie.

De waterhardheid wordt uitgedrukt in Duitse graden Hardheid (ºdH). Dit geeft de hoeveelheid kalk en magnesium in het water aan. Hoe meer er hiervan in het water zit, hoe harder het water is.

De waterhardheid bij Vitens Spannenburg kan sterk verschillen van andere locaties. Dit kan komen door bijvoorbeeld de bodemopbouw, grondwaterstroming en landbouw.

Bekijk de resultaten.

AquaCell is een product van Aquacombi