1. Home
  2. Artikelen
  3. Kiwa-waterontharder: check!

Kiwa-waterontharder: check!

Kiwa waterontharder

De AquaCell waterontharder beschikt over het Kiwa-keurmerk, en voldoet daarmee aan alle relevante wet- en regelgeving voor waterontharders.

Sommige installateurs en consumenten zijn sceptisch als het gaat om waterontharders. Met het Kiwa-keurmerk kunnen ook zij erop vertrouwen dat de AquaCell voldoet aan alle van toepassing zijnde wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, kwaliteit, controle en milieu/duurzaamheid.

'Kiwa-waterontharder'

‘Kiwa-waterontharder’ is geen officiële term, maar wordt wel regelmatig gebruikt voor Kiwa-gecertificeerde waterontharders. Maar wat of wie is Kiwa eigenlijk precies?

Kiwa staat in de wereldwijde top twintig van organisaties op het gebied van testen, inspectie en certificering. De organisatie werd in 1948 opgericht door de Nederlandse drinkwaterbedrijven, die het drinkwater in Nederland veilig wilden stellen door alle materialen en onderdelen die contact konden komen met drinkwater, te laten onderzoeken. KIWA (toen nog in hoofdletters) stond voor Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen. Het huidige Kiwa heeft die afkorting laten vallen, omdat de organisatie inmiddels een veel breder werkveld bedient dan de drinkwatersector alleen.

Het Kiwa-keurmerk voor de AquaCell

Het Kiwa-keurmerk of -certificaat houdt in dat de AquaCell waterontharder voldoet aan de Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K14022 voor ‘apparatuur voor conditionering van drink- en/of warm tapwater’ (2018), en aan de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de ‘Regeling materialen en chemicaliën drink- en water tapwatervoorziening’ (2017). De eisen uit de Europese norm NEN-EN 14743+A1 (‘Ontharders – Eisen voor prestatie en veiligheid en beproeven’ (2007)) maken deel uit van de genoemde regeling.

Om voor Kiwa-certificering volgens de BRL-K14022 in aanmerking te komen, vindt uitgebreid onderzoek plaats. Allereerst worden de materialen onderzocht die in contact komen met drinkwater. Daarna volgt een functionele test. Daarbij wordt aan de hand van de Europese norm de werking, de waterdichtheid en bijvoorbeeld de efficiëntie op basis van een bepaalde hoeveelheid zout onderzocht.

Naast het Nederlandse Kiwa-keurmerk beschikt de AquaCell ook over het WRAS-certificaat (WRAS is de Engelse equivalent van Kiwa).

AquaCell is een product van Aquacombi