1. Home
  2. Artikelen
  3. De waterontharder met WRAS keurmerk

De waterontharder met WRAS keurmerk

Waterontharder test | WRAS

De AquaCell waterontharder heeft het felbegeerde WRAS* keurmerk. De waterontharder werd door WRAS in Engeland getoetst aan alle eisen inzake drinkwaterkwaliteit, verbruik en installatie.

Het WRAS keurmerk geeft u als consument de zekerheid van kwaliteit en veilig drinkwater.

Wat is het WRAS keurmerk?

WRAS is een organisatie die door het testen van waterbehandelingsapparatuur de kwaliteit bewaakt in de Engelse waterbehandelingssector. De WRAS-keuringen zijn zeer strikt en qua autoriteit vergelijkbaar met die van KIWA in Nederland.

WRAS’ doel is het voorkomen dat collectieve drinkwatervoorzieningen worden besmet maar ook het promoten van efficiënt watergebruik en het faciliteren van processen waarbij er voldaan kan worden aan alle eisen op het gebied van drinkwatervoorziening.

WRAS is een coöperatie, opgericht in 2008. De leden zijn de 26 waterleveranciers in Engeland die samen de volgende 4 doelstellingen hebben geformuleerd:

1) Bewustzijn genereren voor wat betreft regelgeving en veiligheid op het gebied van drinkwatervoorziening door educatie.

2) Protocollen definiëren voor organisaties en producten zodat deze kunnen voldoen aan alle wettelijke eisen op het gebied van drinkwaterveiligheid.

3) Het ondersteunen van de waterleidingbedrijven om op een consistente manier de regelgeving te interpreteren en te handhaven.

4) Het vertegenwoordigen van de Britse watersector in zijn geheel.

WRAS certificaat van AquaCell 

Kijk hier voor:

*) Water Regulations Advisory Scheme

AquaCell is een product van Aquacombi