1. Home
  2. Waterontharder installatie
  3. Mag een waterontharder in de meterkast worden geplaatst?

Mag een waterontharder in de meterkast worden geplaatst?

Waar plaatsen zelfs in kelker of kruipruimte

Een waterontharder in de meterkast, mag dat? Jazeker! Uiteraard is het altijd belangrijk dat u de meterkast zo veilig mogelijk inricht, zodat in noodsituaties alle installaties vrij toegankelijk zijn. Wij houden daar met het installeren van de AquaCell altijd rekening mee en nemen de eisen voor veiligheid, toegankelijkheid en alle overige installatienormen nauwkeurig in acht. 

Als de waterontharder op deze zorgvuldige manier is geïnstalleerd, is de meterkast voor uw waterontharder zelfs een ideale plaats (vlak bij de watermeter en makkelijk toegankelijk voor bijvoorbeeld het bijvullen van het zout). 

Hoe zit het met de wettelijke regelgeving?

In het Bouwbesluit staat dat er bij oplevering van een meterkast een aantal richtlijnen gelden. Na oplevering van de meterkast (en de woning) is er voor wat betreft de indeling/inrichting van de meterkast echter geen regelgeving meer; de indeling/inrichting valt dan onder de verantwoordelijkheid van de bewoner.

Casus ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’

Op 15 oktober 2020 werd er in het tv-programma ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’ op SBS6 een casus behandeld met betrekking tot een waterontharder die in de meterkast was geplaatst. In de uitzending werd gezegd dat de betreffende netbeheerder een waterontharder in de meterkast verbiedt. Dit is echter niet juist; de netbeheerder, Westland Infra, heeft dan ook een rectificatie geschreven. 

Daarin leest u onder meer dat objecten in de meterkast, zoals bijvoorbeeld een waterontharder, de installatie- of onderhoudswerkzaamheden van de netbeheerder niet mogen belemmeren. Bij het installeren van de AquaCell houden wij er rekening mee dat de waterontharder gemakkelijk en snel – zonder demontage – opzij kan worden geplaatst, zodat de netbeheerder er tijdens werkzaamheden geen hinder van ondervindt.

Geen gevaar

Wij sluiten de AquaCell aan met een zogenoemde ‘overloop’, die er bij een eventuele lekkage voor zorgt dat het water niet op een andere plek wegstroomt dan via deze overloop. Het ontstaan van gevaarlijke situaties in de meterkast als gevolg van lekkage is met deze overloop dus niet mogelijk. Bovendien: de kans dat er überhaupt een koppeling van de waterontharder gaat lekken, is net zo groot als de kans dat leidingen of koppelingen van andere installaties, bijvoorbeeld die van uw watermeter, gaan lekken. 

Waar kan de AquaCell nog meer worden geplaatst?

Vaak wordt de AquaCell-waterontharder in de meterkast geplaatst. Omdat de AquaCell zo compact is en er geen stopcontact nodig is, kan de waterontharder echter ook op andere plaatsen in uw woning worden geïnstalleerd. Onder de trap, bijvoorbeeld, in de kruipruimte of de meterput, bij de cv-installatie, in de garage of in een keukenkastje.

Ook plaatsing in een kelder is geen probleem. Ondanks het feit dat de AquaCell waterontharder geen elektrisch pompsysteem heeft, kan het afvoerwater wel twee meter hoog en vijf meter ver worden afgevoerd door slim gebruik te maken van de waterdruk en het venturi-effect (waarbij de waterstroom vernauwd wordt, waardoor de druk toeneemt).

Zoals gezegd is plaatsing in de kruipruimte of de meterput ook mogelijk. Omdat deze locaties lastiger toegankelijk zijn, is plaatsing hier praktisch gezien (denkt u bijvoorbeeld aan het bijvullen van het zout) minder geschikt dan plaatsing van uw waterontharder in de meterkast. 

AquaCell is een product van Aquacombi