1. Home
  2. Werking waterontharder
  3. Is de AquaCell waterontharder volume, of tijdsgestuurd?

Is de AquaCell waterontharder volume, of tijdsgestuurd?

Tijdsgestuurd of volumegestuurd

AquaCell is een volumegestuurde waterontharder. Tegenwoordig zijn er bijna geen waterontharders meer die tijdsgestuurd zijn. Tijdsgestuurd betekent dat ze spoelen afhankelijk van de verstreken tijd. Ze letten dus niet op de verzadiging van de harscel. Of deze nu vol zit met kalk of juist niet maakt ze niet uit. Met dergelijke systemen wordt er of teveel zout verbruikt door teveel te spoelen of er wordt hard water doorgegeven omdat ze juist te laat spoelen.

Bij een volumegestuurde waterontharder wordt er gelet op de verzadiging van de hars door bij te houden hoeveel water er doorheen is gegaan. Wanneer dit gecombineerd wordt met de waterhardheid kan er immers een berekening worden gemaakt van het verzadigingspunt en zo ‘weet’ de waterontharder ook wanneer er gespoeld moeten worden.

AquaCell let ook op het verbruikte volume maar gaat nog een stap verder doordat er niet een maar wel twee cellen zijn die de kalk uit het water halen. Die werken samen, en wel zo dat ze tegelijkertijd hun werk doen. Maar wel op een bijzondere manier: duplex parallel.

Hiermee is er tijdens de spoelbeurten altijd minimaal een cel actief zodat er altijd zacht water is, maar de rest van de tijd zijn beide cellen in functie zodat er dubbel zoveel zacht water geleverd kan worden. Dat principe combineert dus het beste van twee werelden. Het maakt de AquaCell extra bijzonder.

AquaCell is een product van Aquacombi