1. Home
  2. Zacht water
  3. Veranderde PH waarde door AquaCell waterontharder?

Veranderde PH waarde door AquaCell waterontharder?

Veranderde PH waarde door AquaCell waterontharder?

Een waterontharder zoals AquaCell oefent met de gebruikte techniek van ionenwisseling in het water chemisch gezien geen noemenswaardige invloed uit op de samenstelling van het water en heeft daarom ook geen invloed op de pH.

Met de pH waarde wordt de zuurgraad van een vloeistof aangegeven. 7 is neutraal en alles daaronder geeft aan dat de oplossing zuur is. Alles vanaf 7 tot aan 14 noemen we basisch. Zelfs waardes boven 14 en onder 0 zijn mogelijk en deze zijn zeer gevaarlijk. pH is een logaritmische schaal die iets zegt over de activiteit van de hydroxonium (H3O+) ionen in een waterige oplossing. Maar, laten we het niet te ingewikkeld maken.

Voor drinkwater geeft VITENS deze waardes voor wat betreft de pH van drinkwater:

  • pH < 7 > Te laag
  • pH 7,0 – 7,8 > Acceptabel 
  • pH 7,8 – 8,3 > Optimaal
  • pH 8,3 – 9,5 > Acceptabel
  • pH > 9,5 > Te hoog

Molecuulmodel Hydroxonium:

Hydroxonium molecuul

Een waterontharder zoals AquaCell heeft dus geen invloed op de zuurgraad. Lees hier waarom zacht water bijvoorbeeld niet slecht is voor koperleidingen aangezien het geen corrosie veroorzaakt maar deze waterleidingen juist beschermt.

AquaCell is een product van Aquacombi