1. Home
  2. Zacht water
  3. Mijn waterleidingbedrijf levert 'zacht water', heb ik dan wel een waterontharder nodig?

Mijn waterleidingbedrijf levert 'zacht water', heb ik dan wel een waterontharder nodig?

Ontkalkt douche water

Het antwoord op deze vraag is erg subjectief. Onze visie is dat niet het waterbedrijf op deze vraag antwoord moet geven, maar de consument zelf.

“Maar mevrouw, u heeft helemaal geen waterontharder nodig, wij leveren namelijk zacht water”.

We merken het keer op keer: de drinkwaterbedrijven en de consument leven beide in een totaal andere realiteit als het gaat om de kwaliteit van water. Het drinkwaterbedrijf is er (waarschijnlijk oprecht) van overtuigd dat zijn drinkwater van de best mogelijke kwaliteit is, de consument ervaart echter onnodig de nadelen van een te hoge waterhardheid: kalkaanslag, een droge huid of eczeem, onnodig zeepgebruik en apparatuur die er vroegtijdig de brui aan geeft.

In dit artikel leggen we uit waarom de waterontharder in opmars is, wat de drinkwaterbedrijven zelf doen aan de waterhardheid en waarom dat voor veel consumenten ontoereikend is. Tot slot bespreken naar aanleiding van recente charme-offensieven van PWN, waternet en Evides enkele casussen.

Laten we eens bij het begin beginnen. Decennia geleden was het water in Nederland nog veel harder. Vanuit de industrie werd de vraag naar een oplossing voor het harde water steeds groter omdat kostbare apparatuur en machines daar veel last van hadden. In de eerste helft van de twintigste eeuw werd de ionenwisselaar ontwikkeld: een machine die calcium en magnesium uit het water haalde. In het beginstadium van deze ontwikkeling waren deze machines erg groot en niet bepaald efficiënt. Tegen het eind van die eeuw kwam er ook in de horeca en bij particulieren het besef dat je iets kon doen tegen het harde water. Nog steeds waren dit grote machines die moeilijk te plaatsen waren in een particulier huishouden. De markt kwam echter in beweging en de ionenwisselaar evolueerde tot een veel kleiner en efficiënter apparaat. Onze AquaCell is daar het ultieme resultaat van.

Waarom halen de waterbedrijven de kalk niet uit het water?

Maar natuurlijk kwam ook de vraag op: waarom kunnen de waterbedrijven die kalk niet voor de consument uit het water halen? Die steeds luider klinkende vraag bracht ook de waterbedrijven in beweging. Zij ontwikkelden technieken om het water met behulp van pelletreactoren te ontharden. Heden ten dage is het water in de leveringsgebieden van de waterbedrijven daardoor een stuk minder hard dan voorheen. Op steeds meer plekken komt er nu water uit de kraan dat naar de (overigens arbitraire) classificatie* van de waterbedrijven ‘zacht’ wordt genoemd. En daar mogen de drinkwaterbedrijven oprecht best trots op zijn.

Maar nu komt de hamvraag: ondervindt de Nederlandse watergebruiker dan helemaal geen last meer van de nog immer aanwezige kalk in het water? Het antwoord laat zich raden: ja natuurlijk hebben ze daar nog last van, zij het in iets mindere mate dan voorheen.

Waterontharder

Het kan - voor wie wil - echter nog veel beter. Met een goede waterontharder kan de consument namelijk het kalkgehalte in zijn drinkwater helemaal terugbrengen naar 0. Daarvan is de consument zich steeds meer bewust en het product waterontharder is inmiddels geen onbekende meer.

“Waarom haalt mijn drinkwaterbedrijf dan niet gewoon ALLE kalk uit het water? Dan hoef ik namelijk niet zelf een kostbare waterontharder aan te schaffen”.

Waarom haalt drinkwaterbedrijf niet gewoon alle kalk uit het water?

Het overgrote deel van Nederland beschikt inmiddels dus over ‘zacht water’, water dat een waterhardheid heeft lager dan 8 dH. Dat de Nederlandse consument zonder waterontharder nog steeds last heeft van de waterhardheid leidt er toe dat de consument zich geheel terecht de vraag stelt: waarom haalt mijn drinkwaterbedrijf dan niet gewoon ALLE kalk uit het water? Dan hoef ik namelijk niet zelf zo’n kostbare waterontharder aan te schaffen. Het antwoord is: dat mogen ze niet volgens de drinkwaterwet. Die schrijft namelijk voor dat de waterbedrijven niet verder mogen ontharden dan 5,6 dH. Daar is overigens goede reden voor: de (cement)betonnen transportleidingen zouden kunnen worden aangetast. Bovendien zou de chemische balans (pH) van het water bij de door de waterbedrijven gebruikte techniek (Pelletreactie) worden verstoord en het water daardoor corrosief worden. Dat is bij ionenwisseling niet het geval zoals u hier kunt lezen, maar ionenwisseling is voor de drinkwaterbedrijven helaas geen realistische optie.

Andere realiteit

We begonnen dit artikel bij de constartering dat de drinkwaterbedrijven en de consument beide in een andere realiteit leven. Dat merken wij doordat potentiële klanten soms, onzeker gemaakt door berichtgeving van de drinkwaterbedrijven, afhaken in hun speurtocht naar de oplossing voor kalkhoudend water. Er wordt bij navraag vaak gezegd: “maar meneer/mevrouw: u heeft helemaal geen waterontharder nodig, wij leveren namelijk zacht water”. Lees hier bijvoorbeeld de ervaring van Annette van Dijk - Leek uit Alkmaar. Zij werd bijna voor gek versleten door haar drinkwaterbedrijf. Soms gaan ze verder en raden ze een waterontharder zelfs af met als reden dat zacht water slecht zou zijn voor de gezondheid, slecht zijn voor de koperen waterleidingen in huis en dat een waterontharder een risico vormt door mogelijke bacterievorming. Dat kwam Evides in 2014 overigens duur te staan, toen de Reclame Code Commissie ze daarvoor berispte. Het zijn namelijk in het geval van onze AquaCell waterontharder stuk voor stuk spookverhalen die reeds zijn weerlegd.

Casus 1: PWN en waternet.

In juni 2015 kondigden PWN en waternet in heel Noord-Holland zacht water aan. Door de waterhardheid te verlagen van 8,5 naar 7,9 dH, mochten ze het water nu ‘zacht’* noemen en dat had naar eigen zeggen enorm veel voordelen. De waarheid is dat waterhardheid een glijdende schaal betreft. Door de waterhardheid een paar tienden dH te verlagen viel hun water niet meer in de categorie ‘gemiddeld hard’ maar in de categorie ‘zacht’, maar in werkelijkheid ging het natuurlijk om een minimale verlaging van de waterhardheid. Ondanks onze inspanningen om de Noord-Hollandse consument het eerlijke en meer genuanceerde verhaal te vertellen, merkten wij dat er gedurende enkele maanden minder aanvragen en orders uit Noord-Holland kwamen. Toen de waterhardheid daadwerkelijk werd verlaagd kwam de consument (blijkbaar) van een koude kermis thuis: de interesse in de AquaCell was daarna hoger dan tevoren. Lees hier het uitgebreide verhaal over de verlaging van de waterhardheid in Noord-Holland.

Casus 2: Evides

In augustus 2018 kondigde Evides aan dat het water in haar leveringsgebied binnen 2 jaar ‘zacht’ zal zijn. Omroep Zeeland publiceerde dit artikel, waar tevens een filmpje te zien is van een consument die erg blij is dat er nu wat wordt gedaan aan het harde water in Zeeland, zelfs op Schouwen-Duiveland. Wij hebben uit bijvoorbeeld de Noord-Hollandse casus reeds geleerd dat deze mevrouw net zoals veel andere Zeeuwen straks toch wat teleurgesteld zullen zijn: er zit over 2 jaar helaas nog steeds teveel kalk in het water. Lees hier ons persbericht als reactie op de aankondiging van Evides.

Conclusie: het kan beter

De conclusie van deze uiteenzetting: alles wat de drinkwaterbedrijven doen aan het verlagen van de waterhardheid is goed en moedigen wij aan, maar alleen met een goede waterontharder is de consument voorgoed verlost van de nadelen van kalkhoudend water. Of de investering in een goede waterontharder opweegt tegen de voordelen van kalkvrij water is altijd aan de consument zelf.

*) De waterhardheden worden door de waterbedrijven als volgt geclassificeerd:

0-4 dH: zeer zacht
4-8 dH: zacht
8-12: gemiddeld hard
12-18: vrij hard
18-30: hard
>30: zeer hard

Er is overigens geen officiële standaard voor deze classificatie.

AquaCell is een product van Aquacombi