1. Home
  2. Zacht water
  3. Is zacht water slecht voor mijn koperleidingen en veroorzaakt het corrosie?

Is zacht water slecht voor mijn koperleidingen en veroorzaakt het corrosie?

Zacht water slecht voor koperleidingen?

Nee, en sterker nog: zacht water is juist beter voor een koperen leiding.

Op verzoek van Aquacombi maakte TNO een testopstelling met de AquaCell waterontharder in haar laboratorium in Den Helder. Twaalf maanden lang werd de kwaliteit van het water gemeten voor en nà de AquaCell waterontharder én ook werd de gewichtsafname van de individuele koperen buissegmenten bepaald.

Samenvatting van het onderzoek:

Kalkaanslag in huishoudelijke apparaten en waterleidingen vormt een bedreiging voor de levensduur ervan. Door gebruik van onthard water is deze bedreiging van de levensduur van waterleiding en apparaten te voorkomen. Door toepassing van een waterontharder kan in waterleidingnetwerken met kalkrijk water een oplossing worden gevonden voor het kalkafzettingsprobleem. Deze waterontharders werken volgens het principe waarbij calcium- en magnesiumionen worden omgewisseld voor natriumionen. Aquacombi Nederland heeft TNO gevraagd onderzoek [1] te doen naar de invloed van een waterontharder op de aantasting van koperen leidingen.

Conclusie

Uit het experimentele onderzoek is de volgende conclusie getrokken: De corrosiesnelheid van koperen waterleidingen die gemonteerd zijn na een optimaal werkende AquaCell waterontharder is lager dan die in koperen waterleidingen zonder AquaCell waterontharder.

Hiermee werd de stelling dat zacht water en koperen leidingen niet samengaan voor eens en voor altijd ontkracht en dat werd ook tijd. De invloed van zacht water op de corrosiviteit is waarschijnlijk het meest wijdverspreide en hardnekkige misverstand waar de ionenwisselaar (lees: de waterontharder) mee te kampen heeft gehad.

Overigens beginnen waterbedrijven inmiddels ook anders tegen onthard water aan te kijken. Waterbedrijf Oasen schrijft op haar website [2]:

“Wij leveren als drinkwaterbedrijf zacht water, omdat onze klanten dat willen, en omdat het goed is voor het milieu. Zacht water levert ook voordelen op ten opzichte van hard water. Zo zal u door zachter water bijvoorbeeld minder snel last hebben van kalkaanslag in de keuken en badkamer. Het harde water lost meer koper uit de leidingwand op, iets waar de afvalwaterzuiveraars niet blij mee zijn. Oasen investeert veel in ontharding, zodat al onze klanten over enkele jaren zacht water uit de kraan hebben”.

U leest het goed: zelfs de waterbedrijven beginnen langzaam aan het idee te wennen dat zacht water beter is voor koperen leidingen dan hard water. Overigens zullen waterbedrijven met de door hun gebruikte techniek (ontharding mbv z.g. ‘pelletreactoren’) helaas nooit ver genoeg kunnen ontharden om kalkaanslag te voorkomen. Water met een hardheid beneden de 8 dH noemen ze zacht maar dit is erg subjectief. Alleen bij een hardheid van 0 dH heeft u echt geen last meer van kalkaanslag. Ionenwisseling is voor de waterbedrijven gezien de kosten geen optie.

Misverstanden

Hardnekkige misverstanden; het internet is hierbij een gewillig medium. Iedereen kan hier immers zijn of haar mening ventileren zonder een gedegen onderbouwing op te voeren, waarmee een misverstand al snel geboren is. Ook waterleidingbedrijven maken zich hier in hun voorlichting wel eens schuldig aan. Waarschijnlijk is de kern van het probleem dat het lastig is om onderscheid te maken tussen de verschillende soorten zacht water:

Zacht water kan namelijk op de volgende manieren voorkomen

  • Natuurlijk. Het bevat dan heel weinig opgeloste deeltjes. Denk aan bergwater.
  • Gedestilleerd water. Dit bevat helemaal geen deeltjes meer.
  • Uit een ionenwisselaar zoals AquaCell.

In het laatste geval hebben we het over zacht water waar slechts calcium en magnesium worden vervangen door natrium. Dit onderscheid is belangrijk om te maken wanneer we uitspraken doen over ‘zacht water‘, om misverstanden te voorkomen. Met ons onderzoek bij TNO hebben we op een gefundeerde manier antwoord weten te geven op dit misverstand.

Overigens kwam ook het Belgische AquaBelgica [3] al eerder met een vergelijkbare conclusie op basis van bestudering van bestaande onderzoeken en eigen onderzoek.

[1] Onderzoek TNO - Aquacombi: Eindrapport TNO

[2] Oasen. Zacht of hard water? Geraadpleegd op 22 juni 2016. https://www.oasen.nl/nieuws/hard-zacht-water

[3] AquaBelgica: Position Paper Copper Corrosion - Softened Water is Not More Corrosive Than Water Before Softening.

AquaCell is een product van Aquacombi