1. Home
  2. Artikelen
  3. Voorlichting drinkwater schiet tekort

Voorlichting drinkwater schiet tekort

Voorlichting drinkwater schiet tekort

Wanneer de drinkwaterbedrijven in Nederland hun voorlichting zouden verbeteren, zou dat een stuk beter zijn voor het milieu. Dit zei Aquacombi directeur Gerrit Dijkstra vandaag bij de ingebruikstelling van deze geheel vernieuwde website. Op deze nieuwe website is voor het eerst de waterhardheid in Nederland in één database samengebracht op postcodeniveau.

"Alleen water van nul tot 3 dH is echt zacht water, want alleen met dat water wordt het zeepgebruik maximaal teruggedrongen en verdwijnt alle kalkaanslag", zegt Gerrit Dijkstra. "Wat de drinkwaterbedrijven zacht water noemen klopt niet met de werkelijkheid. Consumenten krijgen daardoor ten onrechte het idee dat een waterontharder niks meer toevoegt aan de waterkwaliteit en dat laat enorme kansen liggen op verdere ontlasting van het milieu en besparingen bij de zuiveringschappen."

De waterleidingbedrijven noemen water van 0 tot 3 dH 'zeer zacht', van 3 tot 8 dH 'zacht', water van 8 tot 12 dH 'gemiddeld', van 12 tot 18 dH 'vrij hard' en pas boven de 18 dH is water volgens de drinkwaterbedrijven 'hard' te noemen. De afkorting 'dH' staat voor 'Deutsche Härte' en is een maat voor de hoeveelheid kalk in het water. Elke graad Duitse hardheid staat voor 17,8 gram kalkdeeltjes per kuub water.

Kalk in het water veroorzaakt de beruchte kalkaanslag waardoor cv-ketels, boilers, wasmachines en andere apparaten er niet alleen sneller de brui aan geven maar ook meer energie verspillen bij het verwarmen van het water. Ook is kalkrijk water verantwoordelijk voor de grijze waas op badkamertegels, de kalkaanslag in de toiletpot en lekkages bij dure keramische kranen. Ook huidproblemen zoals eczeem lijken een relatie te hebben met de hoeveelheid kalkdeeltjes in het water, al zijn de schaarse wetenschappelijke resultaten over die samenhang nog niet eenduidig.

Zeep

De ergste milieuvervuiling ontstaat echter doordat in hard water veel meer wasmiddelen nodig zijn om een goed wasresultaat te bereiken. Zeepresten in het water zorgen niet alleen voor een vettige slijmlaag, de zogenaamde vetluis in wasmachines en afvoerleidingen, maar jagen ook de rioolwaterzuivering op kosten. Volgens een eerdere calculatie van Joost de Ruig, directeur Water van het Hoogheemraadschap Noorder Kwartier, zou een onlangs doorgevoerde verlaging van de waterhardheid in Noord-Holland met 0,6 dH al kunnen zorgen voor een besparing van 2 miljoen kilogram wasmiddel wanneer de consumenten hun wasmiddeldosering zouden aanpassen naar de door de wasmiddelfabrikanten voorgeschreven hoeveelheden. Voor dit Hoogheemraadschap zou dat een besparing van 170.000 euro per jaar opleveren doordat er minder energie nodig is om de zeepresten uit het rioolwater te halen, aldus een rapport van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer dat vooraf ging aan de verlaging.

Deze marginale verlaging van de waterhardheid kost het drinkwaterbedrijf relatief weinig maar zou veel effect op het zeepverbruik moeten hebben doordat de waterhardheid in Noord-Holland nu daalt van 8,4 naar 7,8 dH. Volgens de omstreden tabel van de waterleidingbedrijven mag dat water dus zacht genoemd worden en dan schrijven de wasmiddeldoseringen voor dat je eenderde minder wasmiddel moet gebruiken.

"Dit gaat in de praktijk natuurlijk niet werken", zegt Sanne Meems, publieksvoorlichter van Aquacombi. "Mensen die zich niet aan de dosering houden zullen hun gewoonte niet veranderen en merken geen verschil. Mensen die er wel op letten, zullen snel weer meer gebruiken als blijkt dat de was minder schoon wordt.

Alleen de mensen die altijd al veel te veel gebruikten, zullen misschien blijven minderen. Maar consumenten met een waterontharder die dus werkelijk zacht water gebruiken van nul dH zullen al heel snel en drastisch de zeepdosering aanpassen omdat anders het zeepschuim aan alle kanten uit de wasmachine puilt. Zo groot is het verschil in waskracht tussen echt zacht en hard water."

Voorlichting

"De voorlichting van de drinkwaterbedrijven is veel te terughoudend en vaak onjuist en in ieder geval niet de best mogelijke als het om de milieuvoordelen gaat", zegt Gerrit Dijkstra. Door zijn toedoen werd in december vorig jaar het Zeeuwse waterleidingbedrijf Evides door de Reclamecode Commissie veroordeeld vanwege de onjuiste bewering dat volledig onthard water ongezond zou zijn.

De vernieuwde website van AquaCell wil de consument een alternatief bieden. "Het werd tijd om de Nederlandse consument nu echt te vertellen hoe hard hun water is en wat de gevolgen daarvan zijn. Natuurlijk zijn wij een commerciële partij maar dat zijn de waterleidingbedrijven ook, die zijn zelfs monopolist. Omdat consumenten hen, gek genoeg, zien als onafhankelijk zijn ze geneigd om hun voorlichting als waarheid aan te nemen. Dat konden we niet langer aanzien".

Dijkstra: "De drinkwaterbedrijven streven in heel Nederland naar een waterhardheid van 7,9 dH en wijzen consumenten erop dat ze minder kwistig moeten zijn met zeep. Maar ze verzwijgen de evidente voordelen van volledige waterontharding. Bij een hardheidsgraad van 7,9 dH is het zeker nog wel zinvol om thuis een ontharder aan te sluiten. Bij 7,9 dH krijgt een kleine huishouding die 180.000 liter water per jaar verbruikt, 25 kilo kalk in dat water meegeleverd. Dat kun je met de beste wil ter wereld geen zacht water noemen."

Op de Nederlandse markt worden drie typen waterontharders aangeboden voor huishoudelijk gebruik. Magnetische ontharding, filtratie en ionenwisselaars. Elektrische magneten op de waterleidingbuis zouden verhinderen dat de kalk zich ergens op vastzet. Bij verschillende tests van de Duitse consumentenbond bleek dit een loze belofte. Het vermeende milieuvoordeel gaat bovendien voor een deel verloren door het stroomverbruik. Ook waterfiltratie heeft als nadeel dat het elektriciteit kost om het water door de filters te pompen. Bovendien halen de filters behalve calcium en magnesium ook nog andere mineralen uit het water en beïnvloeden de zuurgraad van het water, wat kopercorrosie in de hand kan werken. Alleen ionenwisselaars verwijderen alleen maar kalk en laten de rest van het water zoals het is. De AquaCell ionenwisselaar van Aquacombi verbruikt bovendien geen stroom doordat hij geheel automatisch werkt op louter waterdruk.

Lees hier het hele persbericht. 

AquaCell is een product van Aquacombi