1. Home
  2. Werking waterontharder
  3. Wat is een waterzuiveringsinstallatie?

Wat is een waterzuiveringsinstallatie?

Wat is een waterzuiveringsinstallatie

Een waterzuiveringsinstallatie zuivert - zoals de naam al zegt - water totdat het zuiver genoeg is voor menselijke consumptie. In Nederland zijn er hoofdzakelijk drie soorten water die we zuiveren: duinwater, grondwater en oppervlaktewater.

In eerste instantie is het doel van dergelijke waterzuiveringsinstallaties om het water te ontdoen van grote en kleine onzuiverheden zoals vissen, stukken hout en planten tot zand, micro-organismen, en metalen zodat het drinkwater schoon en veilig wordt. Secundair gebruiken waterleidingbedrijven ook hun waterzuiveringsinstallaties om het water zachter te maken door het net als bij een ionenwisselaar te ontdoen van kalkvormende elementen. Met name water uit duinen en de grond bevatten namelijk aanzienlijke hoeveelheden zouten als calcium en magnesium.

Bij zuivering uit deze bronnen wordt het water onthard met behulp van zogenaamde pelletreactoren, qua werking een heel andere methode van ontharding dan ionenwisseling. Tijdens dit proces hechten calcium- en magnesiumdeeltjes zich aan minuscule korrels zilverzand met als eind resultaat kalkpellets (vandaar de naam), die vervolgens voor industriële doeleinden worden hergebruikt. Het ontharden met pelletreactoren kent echter beperkingen, te ver ontharden zorgt namelijk voor een te lage pH-waarde, wat het water corrosief maakt. Dit in tegenstelling tot een ionenwisselaar zoals de AquaCell die geen invloed heeft de pH van het water.

Wellicht dat hier ook nog wel eens een vergissing wordt gemaakt in de voorlichting van bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven. Waterzuivering is een complex onderwerp zo blijkt. Zelfs voor de waterleidingbedrijven zelf.

AquaCell is een product van Aquacombi